FANDOM


TloH

Katalog tytułów prasowych II RzeczypospolitejEdytuj

Szukasz odpowiedzi ministra Becka na niemieckie oświadczenie? Reportażu z zawodów lotniczych Challenge 1932 wygranych przez załogę Żwirko i Wigura? A może recenzji przedstawienia w Teatrze Polskim?

Stare czasopisma to bogactwo informacji. Było ich niemało, ale wojna i czas zrobiły swoje: teraz to, co pozostało, rozsiane jest po bibliotekach i prywatnych zbiorach w całym kraju.

Niniejszy katalog ma służyć jako pomocne narzędzie dla wszystkich interesujących się historią, czy to hobbystycznie, czy profesjonalnie. Ze szczególnym uwzględnieniem koncentruje się na udogodnieniu ostatnich lat: na internetowych zbiorach zeskanowanych numerów czasopism w ramach bibliotek cyfrowych.

Zakres czasowy to przede wszystkim II RP, ale część czasopism sięga XIX wieku. Nieliczne doczekały się powojennej kontynuacji. Ze względu na pokrewność tematu uwzględnione zostaną także prasa polska emigracyjna i kolaboracyjna (tzw. gadzinówki) z II wojny światowej.

Wyszukaj według rodzaju: Edytuj

Podział ze względu na częstotliwość ukazywania się

Hasła opisujące zawartość i tematykę czasopism

Podział ze względu na miejsce wydawania i zasięg

Okupacyjne gadzinówki (kolaboracyjne)

Okupacyjna prasa podziemna